top of page

Privacy- en cookieverklaring Marja Huijbens

 

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

Ik vraag nooit meer gegevens van je dan noodzakelijk is voor het maken van een afspraak.

Doelstelling verwerken persoonsgegevens

Ik verwerk jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Het afleveren van mijn diensten.

  • Het afhandelen van je betaling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Mijn website gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gegevens die je mij verstrekt bewaar ik tot je mij verzoekt deze gegevens uit het bestand te verwijderen. Dan worden deze gegevens per direct verwijderd. Tot die tijd bewaar ik je gegevens met het doel om informatie die je mij eerder gegeven hebt te kunnen terugvinden, zodat ik je zo goed mogelijk van dienst kan zijn bij eventuele vragen of bij een volgende afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens die je per e-mail met mij deelt, komen terecht in mijn Hotmail-account. Betalingen online verlopen via ABN Amro. Tevens heeft WordPress in theorie inzage in de gegevens die je mij verstrekt of gegevens zoals je IP-adres. Voor het bewaren van deze gegevens ben ik gebonden aan de bewaartermijnen van deze bedrijven.

Jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast kun je je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mij per e-mail sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen verklaring

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Deze verklaring kan gewijzigd worden. De meest actuele versie kun je altijd raadplegen op www.marjamedium.nl.

Contactgegevens Marja Huijbens

Voor vragen over je privacy kun je te allen tijde contact met mij opnemen.

Telefoon: 0252-416679
E-mail: Marja_Huijbens@hotmail.com
Website: www.marjamedium.nl
Postadres: Lisserdijk 244, 2165 AA Lisserbroek
 

bottom of page